ทำการเปลี่ยน link ระบบไปที่ http://www.fin-export.ace-energy.co.th